Více informací o divizi

O divizi

História:
1990 - Sving s.r.o.
1992 - GB-Sving s.r.o.
1992 - Sving-Chemo s.r.o.
1993 - Sving-Hydrotec, s.r.o.
1994 - Sving-Dekor s.r.o.
1999 - zlúčenie jednotlivých firiem do MB-SVING s.r.o.

Firma MB S V I N G, s.r.o. bola založená v roku 1990 Ing. Jiřím Svobodom a Ing. Zdeňkem Krchovým s ďalšími dvoma hlavnými spoločníkmi Ing. Ondřejem Svobodom a Ing. Tomášem Krchovým. Firma rozvinula svoju činnosť do 4 sfér podnikania, ktoré dnes tvoria základ komoditného členenia firmy do divízií:

GASTRO - najvýznamnejší český distribútor gastronomického vybavenia. Predaj tovaru prebieha v ôsmich gastro - marketoch v Českej republike a jednom v Slovenskej republike formou C+C na jednej strane a formou priameho predaja do českej a medzinárodnej hotelovej sieti na strane druhej.

CHEMO - najvýznamnejší český distribútor keramických farieb pre dekoráciu úžitkového skla, porcelánu a automobilového skla. Dodávateľ základných surovín výrobcom farieb a lakov. Predaj prebieha cez tri predajné jednotky v Českej republike a jednej v Slovenskej republike.

STAVO - Distribútor kompletného sortimentu kanalizačných liatín a odvodňovacích žľabov HYDROTEC. Doplnkové programy plastových rúr, mestského mobiliára, lapačov nečistôt, vstupných kanalizačných šiacht atď.

TENNANT - táto najmladšia divízia zabezpečuje predaj a servis upratovacích a čistiacich strojov značky TENNANT. Spolu s doprovodnými programami upratovacích vozíkov, špeciálnej čistiacej chémie a hygienických profesionálnych výrobkov tak zabezpečuje kompletné dodávky upratovacím firmám v Českej a Slovenskej republike.

 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^