Více informací o divizi

Zákaznícka registrácia

ZÁKAZNÍCKA REGISTRÁCIA SVING

 

Podmienky pre registráciu:
a)  predloženie živnostenského listu (kópia)
b)  nahlásenie adresy prevádzky
c)  vyplnenie formulára zákazníka
Na nákupy uskutočnené pred založením zákazníka do centrálnej databázy neposkytujeme žiadne výhody.

 
Upozornenie – doklad môže byť vytlačený ako anonymný nákup.
Adresa ani názov nemusia byť na doklade uvedené.

 
So zákazníckou registráciou Sving získate:

 
OBRATOVÚ ZĽAVU

 
Zľava sa počíta podľa odberov v predošlom mesiaci, platí na všetky nákupy v  mesiaci nasledujúcom.
Podmienkou je nákup na príslušnú registráciu a platba v hotovosti v predajniach C+C.
Zľava sa vzťahuje na všetok sortiment okrem tabakových výrobkov, akčného,

dopredajového alebo inak zľavneného tovaru.

 
pri mesačnom nákupe nad 5 tis. Kč zľava 1%
pri mesačnom nákupe nad 10 tis. Kč zľava 2%
pri mesačnom nákupe nad 20 tis. Kč zľava 3%
pri mesačnom nákupe nad 30 tis. Kč zľava 4%
Pri pravidelných nákupoch môžete získať celkovú zľavu až 4%.

Všetky zľavy sa počítajú zo základných, regálových alebo katalógových cien v Kč bez DPH.
Obratové zľavy sa nesčítavajú so zľavami z rámcových kúpnych zmlúv.
Nepočítajú sa ani zo špeciálnych zákazníckych cien.
Zľavy na tabakové výrobky sa riadia príslušnou zákonnou úpravou.

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^