Více informací o divizi

TÜV SÜD

Pomôžeme Vám pri štátnych kontrolách a dozoroch:

 

• zaistíme posúdenie projektu novej gastronomickej prevádzky
• zhodnotenie správnosti a kompletnosti dokumentácie
• minimalizácia rizík sankcií zo strany kontrolných orgánov
• úspora energií
• certifikáciu systému HACCP
• kompletné zaistenie povinných revízií a prehliadok v objektoch
• súčinnosť pri kontrolách a dozoroch
• certifikácia kvality služieb
• zaradenie do databázy TÚV SÚD preverených prevádzok

 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^