Více informací o divizi

Poradenstvo pri otvorení novej prevádzky

Zostavíme Vám návrh komplexnej výbavy inventárom pre hotelové prevádzky aj gastronomické zariadenia.

 

Ponúkame komplexné riešenie Vašej kuchyne:

 

• súčinnosť pri príprave koncepcie gastronomickej prevádzky
• štúdie vhodnosti zvoleného konceptu pre danú lokalitu
• spracovanie priestorového zastavovacieho plánu gastronomickej prevádzky
• spracovanie technologického projektu pre prípravu prípojových miest
• príprava podkladov vrátane technickej správy pre schválenie na príslušnej hygienickej stanici.

 

Copyright © MB - SVING s.r.o. 2008 - 2015 hore ^